Fort VIII

Fort VIII (Grolman, Kazimierza Grudzielskiego)

Fort VIII zbudowano w latach 1876–1882. Przed zakończeniem budowy do projektu wprowadzono zmiany, z których najważniejszą było dodanie pośrodku czoła krótkiego wału dla piechoty. W latach 1887–1890 wzmocniono mury budowli podziemnych, po obu stronach fortu dostawiono ziemne baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. W pierwszych latach XX wieku na środkowym schronie wałowym zainstalowano pancerną kopułę obserwatora artylerii typu W.T.Neu. Obiekt był modernizowany aż do wybuchu I wojny światowej, kiedy zbudowano m.in. dwie wartownie na krytej drodze. W sierpniu 1939 roku na lewym barku zbudowano betonowy schron obserwacyjno-bojowy oraz osadzono stalowo-betonową kopułę obserwacyjną pochodzącą z zasobów poniemieckich. W czasie okupacji w forcie znajdował się obóz jeniecki, w którym przebywali żołnierze angielscy i francuscy.

http://www.twierdza.poznan.pl/fort8/

Foto: © Michał Luks