Fort 7 – 26.08.2017

Fort VII – Colomb, Floriana Dąbrowskiego, zbudowany został w latach 1876–1880

©Foto: Michał Luks