Fort 5 – 22.10.2017

Fort V – Waldersee I, Mycielskich, zbudowany został w latach 1879–1883

©Foto: Michał Luks