Fort III

Graf-Kirchbach, Gröber, Józefa Niemojewskiego

Fort III zbudowano w latach 1877–1881. Na wale artyleryjskim, oprócz zwykłych stanowisk działowych, zbudowano murowaną działobitnię dla armaty pierścieniowej 15 cm na łożu nadbrzeżnym. W 1881 roku, w końcowej fazie budowy, pośrodku czoła zbudowano krótki odcinek wału dla piechoty. W latach 1887–1890 wzmocniono mury i stropy budowli podziemnych, a po bokach zbudowano baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. Około 1892 roku zainstalowano dwie stalowe, obrotowe kopuły obserwacyjne piechoty typu W.T.90, a w pierwszych latach XX wieku – kopułę obserwatora artylerii, typu W.T.Neu. Drobniejsze modernizacje prowadzono aż do wybuchu I wojny światowej. W czasie II wojny światowej zadaszono fosy, aby umieścić w nich warsztaty i magazyny fabryki samolotów Focke-Wulf. Po wojnie rozpoczęto prace rozbiórkowe w koszarach, ale pozostała część budowli została nienaruszona.

źródło: www.twierdza.poznan.pl/fort3/

Fort III – 19.12.2004

 

 

 

 


Fort III – 29.07.2006

 

 

 

 


Fort III – 29.01.2011

 

 

 

 


Fort III – 28.10.2012

 

 

 

 


Fort III – 02.08.2013

 

 

 

 


Fort III – 22.03.2014

 

 

 

 


Fort III – 16.05.2015

 

 

 

 


Fort III – 19.07.2015

 

 

 

 


Fort III – 07.01.2017

 

 

 

 


Fort III – 13.05.2017