Fort VI

Tietzen, Kazimierza Mielęckiego

Fort VI zbudowano w latach 1879–1883. Wyposażono go w długi wał piechoty na całej długości czoła. W 1885 roku po obu stronach zbudowano ziemne baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. W latach 1887–1890 fort poddano gruntownej modernizacji: wzmocniono mury, kaponierę czołową przebudowano na nowoczesną rewersową i połączono ją z koszarami przejściem pod fosą. Pośrodku wału zbudowano pancerne stanowisko obserwacyjne artylerii typu P.B.St.87. Baterie sprzężone przebudowano według nowych standardów. Pomniejsze modernizacje wykonywano aż do wybuchu I wojny światowej. W 1939 roku na wale zbudowano dwa betonowe schrony obserwacyjno-bojowe.

źródło: www.twierdza.poznan.pl/fort6/

Foto: © Michał Luks