Fort VII

Fort VII – Colomb, Floriana Dąbrowskiego

Fort VII zbudowano w latach 1876–1880. W 1881 roku uzupełniono go o trzy murowane stanowiska dla armat pierścieniowych 15 cm. Nie zbudowano typowego dla większości fortów głównych krótkiego wału piechoty. W latach 1887–1890 wzmocniono mury budowli podziemnych, a po obu stronach fortu dostawiono ziemne baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. Obiekt był modernizowany aż do wybuchu I wojny światowej, kiedy powstały m.in. dwie wartownie na krytej drodze. W sierpniu 1939 roku na wale zbudowano dwa betonowe schrony obserwacyjno-bojowe oraz dwie stalowo-betonowe kopuły obserwacyjne pochodzące z zasobów poniemieckich. Podczas okupacji niemieckiej w pomieszczeniach fortu urządzono, pierwszy na ziemiach polskich, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, a później obóz zagłady prowadzony przez SS. Mieściło się tu także więzienie Gestapo. W 1944 roku zadaszono fosy i umieszczono w nim oddział zakładów Telefunken. Po wojnie fort był użytkowany przez wojsko.

http://www.twierdza.poznan.pl/fort7/

Foto: © Michał Luks