Rawelin III

Rawelin (z łac. ravelere – oddzielać), półksiężyc, dwuramiennik – dzieło fortyfikacyjne na planie trójkąta wznoszone przed linią obronną twierdzy o narysie bastionowym, poligonalnym albo dla osłony kurtyn, wsparcia bastionów, osłony komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami fortyfikacji lub zamaskowania rozmieszczenia kojców.

Dzieło odkryte od tyłu i o dwóch czołach w formie wałów ziemnych osłoniętych fosą, zwykle sytuowany przed kurtyną lub kojcem.

źródło: wikipedia.pl


Rawelin III – 25.08.2007