Fort V

Waldersee I, Mycielskich

Fort V zbudowano w latach ok. 1878–1886. Nietypowo długi czas budowy należy wiązać z radykalnymi zmianami projektu, polegającymi przede wszystkim na dodaniu pełnego wału piechoty wzdłuż całego czoła oraz stałych baterii artyleryjskich po obu stronach. Poza tym fort był wyposażony standardowo. W latach 1887–1890 poddano go gruntownej modernizacji: wzmocniono mury, kaponierę czołową przebudowano na nowoczesną rewersową i połączono ją z koszarami przejściem pod fosą. Pośrodku wału zbudowano pancerne stanowisko obserwacyjne artylerii typu P.B.St.87. Baterie sprzężone przebudowano według nowych standardów. Pomniejsze modernizacje wykonywano aż do wybuchu I wojny światowej. W 1939 roku obok schronu amunicyjnego lewej baterii zbudowano niewielki betonowy schron obserwacyjno-bojowy. W czasie II wojny zadaszono fosy, które zostały zagospodarowane na warsztaty i magazyny zakładów zbrojeniowych DWM.

  • źródło: www.twierdza.poznan.pl/fort5/

©Foto:Michał Luks