Fort II

Stülpnagel, Aleksandra Kraszewskiego

Fort II zbudowano w latach 1878–1882. Plany budowy zmodyfikowano w 1881 roku, dodając pośrodku czoła krótki odcinek wału dla piechoty. W latach 1887–1890 wzmocniono mury budowli podziemnych, a po bokach fortu dostawiono ziemne baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. Fort był modernizowany aż do wybuchu I wojny światowej. W czasie II wojny światowej zadaszono fosy, aby umieścić w nich warsztaty i magazyny fabryki samolotów Focke-Wulf. Przypuszczalnie w tym samym czasie w rejon fortu doprowadzono linię kolejową i zbudowano rampę przeładunkową.

źródło: www.twierdza.poznan.pl/fort2/


Fort 2 – 2007


Fort 2 – 2006