AKTUALNOŚCI

OŚWIADCZENIE

Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, przyjaciele, sympatycy ale przede wszystkim mieszkańcy Poznania. Po przeszło miesiącu starań udało się wypracować kompromis. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania a zwłaszcza pierwszego zastępcy prezydenta miasta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego udało się podpisać tymczasową umowę pozwalającą na uruchomienie trasy turystycznej po forcie. Umowa będzie obowiązywać do 30 października 2018 r. Rozpoczynamy w oparciu o stare zasady w weekend 19 i 20 maja w godzinach od 12.00 16.00.
ZAPRASZAMY

w imieniu członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
prezes zarządu prof. dr hab. Jerzy Stiller


Zgodnie z obietnicą prezentujemy kolejne dokumenty związane z nikomu nie potrzebnym konfliktem wokół funkcjonowania trasy edukacyjno – historycznej po wnętrzach fortu III w Poznaniu. Poprzednio zaprezentowaliśmy przedstawioną nam do podpisu mowę przygotowaną przez ZOO oraz nasze uwagi i zastrzeżenia będące efektem normalnych w takiej sytuacji konsultacji prawnych. Teraz prezentujemy odpowiedź na nasze uwagi, podpisaną przez dyrektorkę ZOO Panią Ewę Zgrabczyńską i zwyczajowo nasz komentarz.
Dotychczas przesyłaliśmy nasze odpowiedzi lub uwagi na adres mailowy ZOO, tym razem obszerny komentarz do wyjątkowo agresywnej i nie znoszącej sprzeciwu odpowiedzi dyrekcji ZOO postanowiliśmy opublikować bez
przesyłania do adresata. To działanie świadome. Wymiana pism jest przejawem polemiki pomiędzy dwiema stronami, które usiłują wypracować niezbędny w takich sytuacjach kompromis. Niestety w przypadku Pani Dyrektor Zgrabczyńskiej nie ma i co warto podkreślić nigdy nie było woli wypracowania jakiegokolwiek kompromisu w tej sprawie. Niemniej ewidentne przekłamania i manipulacje słowne zawarte w piśmie ogrodu zoologicznego wymagają komentarza.
ZAŁĄCZNIK PDF ⇒ POBIERZ

Zgodnie z obietnicą publikujemy pełny tekst umowy jaką sporządziła dyrekcja ZOO w związku z funkcjonowaniem trasy edukacyjno – historycznej po forcie III, oraz naszą odpowiedź będącą efektem konsultacji prawnych.

Zwracamy uwagę, że jest to umowa tymczasowa  mająca obowiązywać do końca września br. czyli przez 5 miesięcy. Jej przygotowanie zajęło dyrekcji  4 miesiące. Prośbę o przedłużenie umowy przekazaliśmy telefonicznie Pani  vice dyr. Magdalenie Koniecznej już w listopadzie 2017 r. Wystarczyło przedłużyć ( jak poprzednio) starą umowę. Nic prostszego. Jej zapisy nie nosiły w sobie nic groźnego. Tak się jednak niestety nie stało.

Umowa Nowe ZOO – PTPF – pobierz
Opinia prawnicza – pobierzOświadczenie dotyczące trasy turystycznej
„Fort III – Twierdza Poznań” pobierz …


OUR SALON 2018