1 CZERWCA 2014 ROKU FORTECZNY DZIEŃ DZIECKA NA FORCIE III W NOWYM ZOO1 - SZKOLENIE WOJSKOWE


2 - MUSZTRA


3 - RYSOWANIE


4- CHUSTA ANIMACYJNA


5 - MALOWANIE TWARZY


6 - GRA TERENOWA


7 - MALOWANIE FORTU - WYSTAW PRAC


8 - RZUCANIE DO CELU


9 - PASOWANIE NA REKRUTA

ZWIEDZANIE FORTU OD GODZINY 11:00 CO GODZINEKONTAKT:


trasa turystyczna

Fort III Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81, Poznań 61-048


Podmiot odpowiedzialny za trase turystyczną:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Gen. Dyw. Ignacego Prądzyńskiego


Koordynator prac na Forcie III

Piotr Kotecki

członek zwyczajny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji

tel. 507851843

e-mail: fort3@ptpf.org.pl