PODSUMOWANIE SEZONU 2014


Ostatnia grupa w sezonie 2014 weszła 28.09.2014 roku, było to 71 osób.W sumie w zesonie odzwiedziło trasę turystyczną na Forcie III 5600 osób.


DZIĘKUJEMY !!!

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji

im. Gen. Dyw. Ignacego Prądzyńskiego