Szanowni Państwo !


Po kilku latach przerwy oddajemy w Państwa ręce, w ramach nowej edycji, kolejny numer Poznańskich Zeszytów Fortyfikacyjnych. Kontynuując cel, który wyznaczyliśmy sobie przed laty, mamy zamiar zainteresować Poznaniaków budowlami obronnymi związanymi nierozłącznie z dziejami naszego miasta i województwa.


Zamierzamy uwzględnić wszystkie Państwa uwagi, zgłoszone przy okazji poprzedniej edycji PZF-ów,

a dotyczące przede wszystkim rozszerzenia tematów poruszanych na łamach naszego periodyku o eksplorację, budownictwo wojskowe i wyposażenie obiektów fortecznych.


Nowa seria zeszytów będzie się ukazywać nieregularnie (3-4 numery w roku) w większym nakładzie, w wybranych księgarniach.

Oprócz tego PZF-y można zamówić telefonicznie i przez internet.


Życzymy wszystkim miłej lektury i dalszych, mamy nadzieję interesujących spotkań z Poznańskimi Zeszytami Fortyfikacyjnymi.


Redakcja  PZF

Najnowszy numer z grudnia 2011r. 

Format A4, 64 strony, liczne zdjęcia, plany, grafiki, szkice
materiały opublikowane za zgodą autorów

W numerze 5 PZF:

1. Śluza Katedralna 

Jerzy Stiller, Tomasz Kanoniczak 

2. Instalacje odwodnieniowe w XIX-wiecznych obiektach fortecznych twierdzy Poznań

Tomasz Kanoniczak

3. Latryny w obiektach fortecznych 

Blanka Maria Wiatrowska, Stanisław Wiatrowski 

4. Krata w XIX-wiecznej twierdzy Poznań 

Tomasz Kanoniczak 

5. Betonowe giganty - schron na os. Kopernika 

Zbigniew Inglot 

6. Pułki garnizonu poznańskiego (cz. III)

Marek Rezler 

7. Zaginione zamki wielkopolski – Gostyń

Wojciech Mielewczyk

9. Fort III - Trasa turystyczna PTPFPoznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne

oficjalny organ prasowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji


Redakcja: Redaktor Naczelna: Joanna Szłapka,  Tomasz Kanoniczak


Rada Programowa: Zbigniew Inglot, Marek Rezler, Zbigniew Pilarczyk, Jerzy Stiller


Wydawca: Mar-Trans Marcin Baliński, Marian Baliński


zawartość numerów:


PZF nr 1 – Tomasz Kanoniczak: Reduta I Fortu Winiary, Tomasz Kanoni­czak: Z ostatniej chwili, Jerzy Stiller: Koncepcja rewitalizacji Reduty I Cyta­deli Poznańskiej, Maciej Karalus: PzKpfw VI „Tygrys”, Joanna Szłapka: Droga wojskowa dla pieszych na moście kolejowym przy Tamie Garbarskiej, Zbi­gniew Inglot: Poligon w Biderusku cz.1., Jerzy Stiller: Wizualizacja Cytadeli Poznańskiej, Jerzy Stiller: Z teki Jerzego Stillera – Rawelin III Fortu Winiary, Jakub Skutecki: Poznańskie fortyfikacje na pocztówkach.

 

PZF nr 2 – Tomasz Kanoniczak: Blokhauzy drogi krytej przeciwskarpy, Jerzy Stiller: Bastion Colomb – przygoda nie tylko projektowa, Arkadiusz Bilski: Inwentaryzacja pozostałości blokhauzu Rawelinu I Fortu Winiary, Joanna Szłapka: Furta Grobelna, Maciej Karalus: Grupa bojowa „Warta”, Agnieszka Wilkaniec: Zieleń dróg fortecznych twierdzy fortowej, Arkadiusz Bilski: Ce­gielnie Forteczne, Józef Erban: Podzwonne dla Cytadeli Poznańskiej – wspo­mnienia żołnierza 7BT cz.1. – w przygotowaniu Marka Zajączkowskiego, Zbi­gniew Inglot: Poligon w Biedrusku cz.2., Jerzy Stiller: Z teki Jerzego Stillera – Bastion II i Brama Polna Fortu Winiary, Jakub Skutecki: Poznańskie fortyfi­kacje na starych pocztówkach.

 

PZF nr 3 – Zbigniew Pilarczyk: Średniowieczne fortyfikacje Poznania we współczesnym krajobrazie miasta, Marek Rezler: Pułki garnizonu poznań­skiego 1918 – 1939 cz.1., wielkie jednostki, Agnieszka Wilkaniec: Zieleń twierdzy fortowej, Zbigniew Inglot: Betonowe Giganty cz.1., Przemysław Pa­sternak: Poznańskie schrony przeciwlotnicze 1939 – 1945 cz.1., Józef Erban: Podzwonne dla Cytadeli Poznańskiej – wspomnienia żołnierza 7BT cz.2. – w przygotowaniu Marka Zajączkowskiego, Jerzy Stiller: Kilka słów o projektan­cie fortyfikacji Poznania (J.L.L. v. Brese), Jerzy Stiller: Z teki Jerzego Stillera – Bastion III Grolman, Jakub Skutecki: Poznańskie fortyfikacje na starych pocztówkach.

 

PZF nr 4 – Joanna Szłapka: Historia ufortyfikowanego mostu kolejowego na Starołęce, Waldemar Karolczak: Życie w twierdzy poznańskiej w warunkach nadzwyczajnych, Jarosław Bączyk: Poznański Odwach – zarys dziejów, To­masz Kanoniczak: Śluzy Cybińskie cz.1., Jerzy Stiller: Reduta I – co dalej?, Marek Rezler: Pułki garnizonu poznańskiego 1918 – 1939 cz.2., Marek Za­jączkowski: Wojska łączności garnizonu poznańskiego 1919 – 1939 cz.1., Zenon Górecki: Poznańskie fortyfikacje na makiecie, Zbigniew Inglot: Beto­nowe Giganty cz.2., Przemysław Pasternak: Poznańskie schrony przeciwlot­nicze 1939 – 1945 cz.2., Wojciech Mielewczyk: Zaginione zamki wielkopolski – Kłecko, Jerzy Stiller: Z teki Jerzego Stillera – Cytadela Tumska, Jakub Skutecki: Poznańskie fortyfikacje i militaria na starych pocztówkach.

 

PZF nr 1/S/03 – numer specjalny, Jerzy Stiller: Monografia Bastionu III Grolman