Prace porządkowe wokół Blockauzu placu broni na Forcie III


18.07.2015

FOTO MICHAŁ LUKS


07.09.2015

FOTO MICHAŁ LUKS


14.09.2015


FOTO MICHAŁ LUKS20.09.2015FOTO MICHAŁ LUKS