ZARZĄD TOWARZYSTWA


Prezes - prof.dr hab. Jerzy Stiller

Wiceprezes - Stanisław Wiatrowski

Skarbnik - Marcin Woźniak

Sekretarz - Zenon Górecki

Członek Zarządu - Michał Luks


KOMISJA REWIZYJNA


Marian Baliński

Przemysław MarcinkowskiSEKCJA HISTORYCZNA - ARCHIWISTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ZOSTAŁA ZAWIESZONASEKCJA MUZEALNO - WYSTAWIENNICZA

Kierownik - Ryszard KasińskiSEKCJA TURYSTYCZNA

Kierownik - Jarosław JerzakCzłonkowie Towarzystwa


1-Baliński Marian

2-Fiszbach Marian

3-Gołębniak Grzegorz

4-Górecki Zenon

5-Janiszewski Zbyszko

6-Jerzak Jarosław

7-Kasiński Ryszard

8-Konopiński Janusz

9-Lissy Borys

10-Luks Michał

11-Makowska Angelika

12-Makowski Norbert

13-Marcinkowski Przemysław

14-Młynowski Mateusz

15-Nowacka Grażyna

16-Orszulak Bartosz

17-Pasternak Przemysław

18-Pilarczyk Zbigniew

19-Płowens Joanna

20-Przywecka Elżbieta

21-Rak Lech

22-Sobkowiak Leszek

23-Stiller Jerzy

24-Wiatrowska Blanka

25-Wiatrowski Stanisław

26-Wilkaniec Agnieszka

27-Wojciechowski Przemysław

28-Woźniak Marcin